31 stycznia 2018

„Bohaterowie są wśród nas”

Komunikat do Dyrektorów Szkół woj. Śląskiego w sprawie konkursu „Bohaterowie są wśród nas” oraz możliwości organizowania spotkań z członkami Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
województwa śląskiego

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach zachęca do zapraszania swoich członków na spotkania z młodzieżą szkolną (np. w ramach lekcji historii lub edukacji dla bezpieczeństwa). Związek wskaże osoby, które mogą wziąć udział w spotkaniach w szkołach oraz osoby mogące udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania z uwagi na brak pełnej sprawności ruchowej.

Przedstawiciele Związku zaproponowali następującą tematykę spotkań z młodzieżą:

  1. II wojna światowa i lata przed wojną
  2. Niemiecka akcja wysiedleńcza na Żywiecczyźnie
  3. Sytuacja na Górnym Śląsku przed i w czasie II wojny światowej z uwzględnieniem powstańców śląskich
  4. Deportacje do Niemiec i ZSRR
  5. Represje po II wojnie światowej i w okresie stanu wojennego

Pod Patronatem Honorowym Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Pana gen. Stanisława Woźniaka – Wiceprezydenta Światowej Federacji Weteranów, Związek organizuje konkurs „Bohaterowie są wśród nas”, skierowany do uczniów klas VII szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty.

Kontakt ze Związkiem: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Śląski Zarząd Wojewódzki 40-079 Katowice, ul. Matejki 3, tel. 32/259-93-25 w. 22, 21 lub 23, e-mail: zkrpibwp.katowice@op.pl Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych ze Związkiem jest Sekretarz Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Katowicach mgr inż. Lucjan Klej – tel. kom. 694-695-027.

WICEKURATOR OŚWIATY

mgr Jacek Szczotka


Regulamin konkursu „Bohaterowie są wśród nas”