18 maja 2018

Badania przesiewowe uczniów w kierunku alergii

Instytut Ochrony Zdrowia realizuje na zlecenie Ministra Zdrowia projekt zatytułowany: „Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego”.

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Dzięki prowadzonemu programowi ponad 10 tysięcy dzieci w wieku szkolnym z 10 województw zostanie objętych bezpłatnym badaniem przesiewowym w kierunku chorób alergicznych. Ponadto w skali całego kraju prowadzona jest kampania informacyjna, mająca na celu podniesienie świadomości w zakresie alergii.


Informacje szczegółowe

Pismo IOZ