25 czerwca 2018

500 tys. uczniów szkół dla młodzieży i 15 tys. słuchaczy szkół dla dorosłych zakończyło rok szkolny

22 czerwca w województwie śląskim rok szkolny zakończyło ponad 490 tys. uczniów szkół dla młodzieży i 15 tys. słuchaczy szkół dla dorosłych.

Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji. – Pierwszy rok funkcjonowania szkół w systemie zreformowanych pod względem strukturalnym, programowym i finansowym napawa optymizmem i jest dobrą prognozą na następne lata. Wypracowaliśmy dobre relacje z dyrektorami szkół, samorządowcami, będziemy te relacje nadal budować, troszczyć się o nie tak, aby nasze współdziałanie dobrze służyło dzieciom, uczniom i rodzicom – powiedziała Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer.

1 września 2017 roku wszystkie szkoły były przygotowane do funkcjonowania w nowym ustroju. Rodzice wiedzieli, w jakiej szkole będzie uczyło się ich dziecko. Wydawcy przygotowali podręczniki, nauczyciele zostali przeszkoleni z nowej podstawy programowej i otrzymali pakiety informacyjne.

Dobry zawód, czyli zmieniamy szkolnictwo zawodowe

Mija pierwszy rok funkcjonowania branżowych szkół I stopnia.  W tym roku szkolnym w naszym województwie podjęto bardzo dużo działań promujących szkolnictwo zawodowe. Aktywnie w proces kształcenia włączają się pracodawcy. Odbyły się liczne debaty, konferencje, konkursy, a także – Festiwal zawodów w Koszęcinie. Trzech przedstawicieli  z woj. śląskiego wchodzi w składy Rady Dyrektorów powołanej przez MEN. Są to: dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25, dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach. W Kuratorium powołany został koordynator ds. kształcenia zawodowego.

Wprowadzano obowiązkowe doradztwo zawodowe już od 7 klasy szkoły podstawowej. Przygotowywana jest kadra doradców do wdrażania tych zmian.  W woj. śląskim w tym roku szkolnym było zatrudnionych 851 doradców, tj. o 580 więcej niż w ubiegłym roku szkolnym .

Świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości

 We wrześniu 2017 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. W związku z tym zachęcaliśmy i wciąż zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, aby aktywnie włączyli się we wspólne świętowanie 100-lecia polskiej niepodległości. Na stronie internetowej MEN powstała specjalna zakładka „Niepodległa” poświęcona inicjatywom rocznicowym w obszarze edukacji. W ramach programu wieloletniego pn. Niepodległa na lata 2017-2021 Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże środki finansowe w wysokości 6,9 mln zł na różnorodne działania związane z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kuratorium oświaty od lutego rozpoczęło realizowanie Programu Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości pod hasłem Polska to jest wielka rzecz!

Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, m.in.: wolności, godności, solidarności, prawach człowieka, a także wzmacniania poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

W pierwszym półroczu w ramach Roku dla Niepodległej przeprowadzono w następujące konkursy pod hasłem Polska to jest wielka rzecz!:

  • Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence – konkurs recytatorsko-wokalny;
  • Tak budziła się Polska w mojej miejscowości ­– konkurs na filmową lub fotograficzną interpretację drogi lokalnej społeczności do niepodległości; Kto ty jesteś? Polak mały ­ – konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych;
  • O historii nie tylko na lekcjach historii – konkurs na scenariusz lekcji dla nauczycieli.

Wszystkie konkursy były kilkuetapowe, najczęściej trzyetapowe (szkolny, rejonowy i wojewódzki)

Ponadto zorganizowano:

  • 27 lutego 2018 r. – konferencję Stała się Niepodległa, w której udział wzięło 250 osób;
  • 8 marca 2018 r. – forum nauczycieli regionalistów Odzyskanie niepodległości a sprawa Śląska, w którym udział wzięło ok. 120 osób;
  • Konferencje w delegaturach dla dyrektorów szkół i nauczycieli dot. ceremoniału szkolnego i zasad prezentowania godła i barw narodowych ok.2000 osób.
  • 22, 25, 29 maja 2018 r. – warsztaty dla nauczycieli O historii nie tylko na lekcjach historii, w których udział wzięło ok. 180 osób.

Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało cykl warsztatów pod wspólnym tytułem O historii nie tylko na lekcjach historii. Do udziału w zajęciach zostali zaproszeni nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich typów szkół. Program warsztatów obejmował tematy związane z nauczaniem historii na lekcjach języka polskiego, geografii, podczas zajęć bibliotecznych, różnych kół zainteresowań, a także w czasie wycieczek szkolnych. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję zwiedzić szkolne muzeum i zapoznać się z zasadami i wartościami edukacji muzealnej w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, poznać zasady zorganizowania przestrzeni wychowawczej i patriotycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu, a także obejrzeć wystawę rekonstruowanych zdjęć historycznych przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Myszkowie oraz prezentację Stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej 73 Pułk Piechoty z Katowic.

Rok szkolny 2017/2018 – kolejny etap budowania Dobrej Szkoły – materiał MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rok-szkolny-2017-2018-kolejny-etap-budowania-dobrej-szkoly.html