14 listopada 2019

106 pracowników oświaty odznaczonych Medalami za Długoletnią Służbę

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników oświaty odznaczeniami państwowymi.

Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz wręczył odznaczenia państwowe  106 pracownikom placówek oświatowych oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wicewojewodzie towarzyszył Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka. W wydarzeniu uczestniczyła  także Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę zostały odznaczone 54 osoby, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę zostało uhonorowanych 38 osób, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę zostało uhonorowanych 14 osób.

W części artystycznej wystąpił zespół instrumentalny z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!