1 marca 2018

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.” Witold Pilecki

W Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” czcimy bohaterów, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej. Z inicjatywą ustanowienia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wystąpił ś.p. Prezydent RP Lech Kaczyński 26 lutego 2010 r.

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny -czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

28 lutego 2009 z inicjatywy prezesa Kurtyki i Jerzego Szmida na  I Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NZS 1980 podjęta została uchwała popierająca inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ustanowienia dnia 1 marca dniem Żołnierzy Wyklętych. W 1951 roku, 1 marca,  w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Wielu z nas  weźmie udział w biegu, który wystartuje w całej Polsce oraz poza granicami kraju w niedzielę 4 marca, pod nazwą Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” spełnia ważną rolę edukacyjną.

Wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w woj. śląskim odbędą się 1 marca 2018 r. w Katowicach w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, pl. Ks. Emila Szramka.

Informacje https://wykleci.ipn.gov.pl/