19 czerwca 2020

Materiały edukacyjne – propozycja Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie udostępnia materiały edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (materiały szkoleniowe), w których doradcy metodyczni zastosowali własne rozwiązania dot. pracy zdalnej z uczniem.
Materiały zawierają ciekawe propozycje lekcji zdalnych, wskazówki dla nauczycieli, pomysły na ćwiczenia logopedyczne przeprowadzane w warunkach domowych. Dostarczają gotowe pomysły do pracy, wskazania metodyczno-organizacyjne do pracy z uczniem, w tym z uczniem ze spektrum autyzmu. W materiałach zawarte zostały sposoby monitorowania pracy uczniów w edukacji zdalnej, zasoby i narzędzia online, które można wykorzystać przy ocenianiu.

Szczegóły:
www.sod.edu.pl/materialy