18 maja 2020

#Lotna terapia – propozycja Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

„Lotna terapia” – do propozycja oligfrenopedagogów, logopedów i neurologopedów, fizjoterapeutów, trenerów integracji sensomotorycznej i metod neurorozwojowych, artetrapeutów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, pokazując jak można uczyć się poprzez zabawę.

Szczegóły