4 października 2017

Tabela DO1 – komunikat „Sprawdzenie wywołało błąd w programie”

W spisie na 30 września  przy sprawdzaniu tabeli DO1 pojawia się komunikat: „Sprawdzenie wywołało błąd w programie”. Błąd ten jest efektem zamiany wartości pól w wierszach 30 i 31 z liczb całkowitych na liczby z dwoma miejscami po przecinku. Został on już wyeliminowany w szkołach dla dzieci i młodzieży, nadal jednak generuje się w szkołach dla dorosłych.
W szkołach dla młodzieży w przypadku pojawienia się tego błędu trzeba zrobić nową strukturę z otwartego pliku i następnie zaimportować dane. W szkołach dla dorosłych wystarczy ściągnąć aktualną wersję programu.