28 grudnia 2017

Prośba o zweryfikowanie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, które będą wykorzystane do kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2018

Poniżej zamieszczamy pismo MEN kierowane do JST w sprawie ostatecznej weryfikacji danych SIO w związku subwencją:

Pismo MEN

Objaśnienia źródeł danych do subwencji na 2018