30 maja 2018

Korekta numerów RSPO w SIO z 31 marca 2018 r.

Na prośbę MEN, zamieszczamy poniżej plik Excela, zawierający szkoły i placówki, dla których błędnie wpisano numer RSPO.
Przypominamy, że numer RSPO (Rejstr Szkół i Placówek) jest unikalnym numerem w skali kraju, który nadawany jest w tzw. zmodernizowanym SIO. Numer ten wprowadzany jest także do starego SIO, aby jednoznacznie połączyć obie bazy oświatowe (stare i nowe SIO).

Załączony poniżej plik Excela zawiera dwa Arkusze:
W pierwszym z nichNieprawidłowe numery RSPO – zamieszczono szkoły i placówki, dla których wprowadzono numer RSPO innej szkoły – czasami z innego wojwództwa. Zielonym kolorem oznaczono dane pochodzące z nowego SIO a więc zawierające zawsze prawidłowe numery RSPO. Dyrektor takiej szkoły powinien odnaleźć w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych swoją szkołę, odczytać numer RSPO a następnie wprowadzić go do starego SIO z marca 2018 i ponownie przesłać do gminy/powiatu w celu scalenia.
W drugim arkuszu (Błędy RSPO cd…) również znajdują się szkoły i placówki z błędnymi RSPO, przy czym w tym wypadku na zielono zaznaczono numer RSPO, który powinien być wprowadzony do starego SIO (taki bowiem numer występuje dla danej placówki w nowym SIO). Niektóre szkoły lub placówki wpisały numer RSPO, ale nie ma ich nowym SIO (puste pole RSPO-powinno być). W tym przypadku należy przypuszczać, że albo szkoły nie zostały wprowadzone przez JST do nowego SIO, albo szkoła lub placówka już nie istnieje, chociaż ciągle jest wykazywana w starym SIO.

Bardzo prosimy o dokonanie korekty wraz z dyrektorami szkół i przesłanie poprawionych baz oświatowych gmin i powiatów do kuratorium na adres: statystyka@kuratorium.katowice.pl do 9 czerwca 2018 r.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: SIO – korekta RSPO.

 

Załączniki