17 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej. Stare SIO.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.).
Program do wprowadzania danych w „starym SIO” wraz z „Instrukcją wprowadzania danych” został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 16 sierpnia br.

Jednocześnie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej, tzw. nowego SIO.