17 sierpnia 2017

Aplikacja SIO 3.23 – spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2017. Stare SIO.

Centrum Informatyczne Edukacji udostępnia podmiotom zobowiązanym do prowadzenia baz danych oświatowych program do wprowadzania, eksportu danych i scalania zbiorów.

Program jest skonstruowany w taki sposób, aby jego uruchomienie nie wymagało przeprowadzania specjalnych szkoleń. Należy dokładnie przeczytać instrukcję, a wypełnienie poszczególnych tabel nie powinno sprawiać trudności.

Lista zmian wprowadzanych w programie w trakcie spisu jest dostępna w programie SIO. Po uruchomieniu programu, należy wybrać z głównego menu zakładkę ‚Opcje’, a następnie ‚Lista Zmian’.

Spis w „starym” SIO wg stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r. należy wykonać za pomocą programu SIO w wersji 3.23 lub wyższej (np. 3.23.1, 3.23.2 itd.)

Program można pobrać ze strony: cie.men.gov.pl