22 lutego 2018

Zorganizuj spacer krajobrazowy 20 października 2018 r. – Dzień Krajobrazu ustanowiony z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk

W 2018 r. już po raz trzeci 20 października obchodzony będzie Dzień Krajobrazu, święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy, ogłaszając 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu. Celem wpisanym na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu jest budowanie świadomości społeczeństwa związanej z rolą, jaką w życiu człowieka pełni otaczająca go przestrzeń. Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu upływać będą pod hasłem Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas – jest to okazja do promocji ochrony krajobrazu i poznania walorów krajobrazowo – przyrodniczych otaczającego nas środowiska.

Jednym z głównych działań wpisujących się w obchody Dnia Krajobrazu jest organizacja spacerów krajobrazowych. Celem spacerów krajobrazowych jest przekazanie ich uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów wpływających na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

Gorąco zachęcamy do organizowania we własnym zakresie terytorialnym spacerów krajobrazowych oraz do podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu. Popularyzacja tej tematyki przyczyni się do rozwoju poznawczego uczniów oraz zwiększenia ich świadomości ekologicznej. Wierzymy, że zaangażowanie nauczycieli w taką formę działań edukacyjnych jak spacery krajobrazowe pomoże zbudować emocjonalny stosunek uczniów oraz wzmocni ich zaangażowanie w ochronę i kształtowanie zamieszkiwanych przez nich krajobrazów. Informacje dotyczące Dnia Krajobrazu dostępne są tutaj