5 września 2019

Zaproszenie dla placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w projekcie Lekcja: Enter

Już od 2 września 2019 r. placówki doskonalenia nauczycieli (publiczne, niepubliczne) oraz jednostki samorządu terytorialnego w partnerstwie z PDN, organizacje pozarządowe w partnerstwie z PDN i szkoły wyższe w partnerstwie z PDN, mogą ubiegać się o grant w wysokości 450 tyś. złotych (nie jest wymagany wkład własny) na doskonalenia nauczycieli (PDN).

Przez najbliższe 4 lata w ramach projektu Lekcja: Enter przeszkolonych zostanie ponad 75 tysięcy nauczycieli. Szkolenia obejmą 9 ścieżek edukacyjnych, dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Jednym z głównych celów projektu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania i tworzenia różnego rodzaju e-zasobów, które będą mogli wykorzystać podczas prowadzonych zajęć. Nauczyciele dostaną dostęp do platformy edukacyjnej, gdzie skorzystają z webinariów, podcastów, innych narzędzi edukacyjnych.

Nabór wniosków rozpoczął się 2 września 2019r. za pośrednictwem platformy grantowej na stronie www.lekcjaenter.pl, na której znajdują się informacje dotyczące projektu oraz procesu naboru wniosków grantowych.

W sierpniu, w całej Polsce, odbywały się spotkania dla zainteresowanych otrzymaniem grantu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:  www.lekcjaenter.pl.

Załączniki

Załacznik nr 1_ plakat informacyjny
Data: 2019-09-05, rozmiar: 584 KB
Załącznik nr 2_ plakat
Data: 2019-09-05, rozmiar: 394 KB