20 listopada 2020

Wymagania – egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 roku

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zostały opracowane propozycje wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne. Do końca grudnia planowana jest zmiana przepisów, a także przygotowanie aneksów do informatorów, które  pozwolą przygotować się do egzaminów.


Prezentacja