26 listopada 2019

Wizytatorzy lekcji religii na terenie województwa śląskiego


DIECEZJA BIELSKO – ŻYWIECKA 1. ks. dr Marek Studenski

2. p. dr Magdalena Stach – Hejosz

3. ks. mgr Tomasz Chrzan

DIECEZJA CIESZYŃSKA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO 1. ks. Tomasz Bujok

2. ks. dr Piotr Szarek

3. ks. Zdzisław Sztwiertnia

ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA 1. ks. dr hab. Roman Ceglarek

2. ks. mgr lic. Tomasz Mucha

3. ks. mgr lic. Paweł Wróbel

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA 1. ks. dr hab. Roman Buchta

2. ks. dr Robert Kaczmarek

3. ks. mgr Sebastian Mandrysz

4. ks. dr Krzysztof Sosna

DIECEZJA KIELECKA 1. ks. dr Karol Zegan

2. ks. mgr Waldemar Wiśniowski

3. ks. dr Paweł Ścisłowicz

DIECEZJA OPOLSKA 1. ks. mgr Daniel Kasprzak

2. ks. mgr-lic. Artur Juzwa 

 

DIECEZJA SOSNOWIECKA

 

1. ks. kan. dr Michał Borda

2. ks. dr Michał Knapik

3. ks. mgr Adam Gołąb