19 stycznia 2018

Szkolenie w USA poświęcone edukacji nt. Zagłady

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do ubiegania się o udział w szkoleniu (w USA) poświęconym edukacji nt. Zagłady. Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy na temat kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałania antysemityzmowi.


Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele szkół podstawowych (klasy 4-8 oraz klasy gimnazjalne), ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Zagładą. Część miejsc w programie jest przeznaczona dla uczestników programu „Ambasadorzy Muzeum POLIN”. Oferta skierowana tylko do osób, które nie miały jeszcze okazji uczestniczyć w tym szkoleniu – wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Rekrutacja: Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie kwestionariusza zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim oraz dołączenie życiorysu w obu językach. Odpowiedzi należy ograniczyć do łącznie 3-4 stron A4 (plus życiorys), mile widziane listy rekomendacyjne. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Muzeum POLIN: goo.gl, zgłoszenie należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: edukacja@polin.pl do 11 lutego 2018r.

W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru kandydatów i zaprosi wybrane osoby na indywidualne spotkania w Muzeum POLIN w Warszawie, w dniach 9-23 lutego 2018 r. Terminy szkolenia na obecnym etapie nie są znane. Szkolenia zwykle trwają 5 dni i odbywają się pod koniec czerwca, w pierwszej połowie lipca lub w połowie sierpnia. Szkolenie poprzedzi jednodniowa wizyta studyjna w Muzeum POLIN w czerwcu 2018r. Koordynatorem programu w Polsce jest Muzeum POLIN
we współpracy z Ambasadą USA. Realizacja programu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania Departamentu Stanu USA. Muzeum i organizatorzy pokrywają koszty udziału w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie). Uczestnicy proszeni są o pokrycie kosztów wizy B1/B2.Więcej informacji o programie (broszura do pobrania w formacie PDF).