31 sierpnia 2018

Szkolenie „Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje o szkoleniu „Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym”, które odbędzie się w dniach 12−14 września 2018 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie realizacji edukacji włączającej w wychowaniu przedszkolnym.


Odbiorcy formy doskonalenia pozyskają wiedzę m.in. w zakresie planowania pracy przedszkola, organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami współpracy z innymi instytucjami i wykorzystania subwencji oświatowej. Ponadto zostaną przygotowani do wspierania nauczycieli w zakresie obserwacji, rozpoznawania trudności i potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również pracy z dziećmi z opinią i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Odbiorcy formy doskonalenia poznają zasady służące pomyślnej adaptacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej przedszkoli ogólnodostępnych. Szkolenie jest organizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.


Link do rejestracji: szkolenia.ore.edu.pl
Harmonogram szkolenia