1 grudnia 2017

Szkolenia w zakresie użytkowania wyrobów zawierających azbest

Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych technicznych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem.


Główny Instytut Górnictwa w Katowicach realizuje projekt pn. „Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych technicznych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem” dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju ze środków „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Zasadniczym celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z możliwie najszerszą wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Młodzi ludzie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych technicznych, którzy niebawem wejdą na rynek pracy zawodowej niejednokrotnie spotkają się z tym, tak popularnym niegdyś materiałem budowlanym. Stąd wiedza o skutkach zdrowotnych związanych z nieprawidłowym jego usuwaniem będzie im niezbędna.

Projekt realizowany jest we współpracy z 50 szkołami z terenu całej Polski. W ramach projektu oprócz szkoleń stacjonarnych, stworzono także asynchroniczne szkolenie e-learningowe – AZBEST NA BUDOWIE.

Szkolenie to przygotowane zostało dla uczniów wszystkich szkół. Mogą w nim jednak wziąć udział także osoby niebędące uczniami, które zainteresowane są tematyką usuwania azbestu. Czas trwania szkolenia to około 45 minut.

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz szkoły do udziału.

 


Więcej informacji można uzyskać w Centrum Szkoleniowo-Informacyjnym Głównego Instytutu Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń oraz na stronie  azbestnabudowie.gig.eu


Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa
– Zespół Edukacji i Szkoleń
Aleja Korfantego 79a
40-166 Katowice
tel. 32 259-26-04