2 lipca 2018

Spotkanie dotyczące Konkursu Wiedzy o Podatkach odwołane przez organizatora

Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów związanych z rachunkowością i podatkami – Spotkanie dotyczące Konkursu Wiedzy o Podatkach zostało odwołane przez organizatora.


Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza nauczycieli przedmiotów związanych z rachunkowością i podatkami na bezpłatne szkolenia, których celem jest przekazanie wiedzy podatkowo-skarbowej niezbędnej do przygotowania uczniów do udziału w Śląskim Konkursie Wiedzy o Podatkach.

Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach jest organizowany w oparciu o współpracę doradców podatkowych z Krajową Administracją Skarbową. Laureaci konkursu maja prawo do nauki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z pominięciem egzaminów wstępnych.

Szkolenie odbędzie się 26 września 2018 r. w godzinach od 9.00 do 13.00, w siedzibie Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, sala nr 25 (parter).

Do 12 września 2018 r. na adres e-mail: slaski@kidp.pl nauczyciele mogą przesyłać zakres zagadnień, których omówieniem są zainteresowani.

Kontakt: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 130, tel. 32/ 258 10 45, e-mail: slaski@kidp.pl