6 sierpnia 2020

Spacery krajobrazowe – obchody Dnia Krajobrazu 2020

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca do organizowania we własnym zakresie spacerów krajobrazowych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu, o których będzie informować na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Głównym tematem Dnia Krajobrazu 20 października 2020 r. jest „Drzewo w krajobrazie”. W ramach obchodów wzorem ubiegłego roku, planowane jest rozpowszechnienie idei organizacji „spacerów krajobrazowych”. Spacery powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). Celem ich organizacji jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

 

Zgłaszanie wydarzeń poprzez formularz na stronie: http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2020

 Informacje na temat organizowanych wydarzeń na stronie internetowej poświęconej Dniu Krajobrazu http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu2020