6 marca 2018

Retoryka w szkole. Podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają Polonistów, Bibliotekarzy, Dyrektorów szkół i placówek oraz Dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w Jubileuszowej Konferencji, która odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w Warszawie.

Do udziału w rozmowie o uczeniu sztuki mówienia, składni polskiej, kulturze i etyce słowa, wychowaniu zostały zaproszone wybitne osobistości nauki polskiej.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie: http://snap.edu.pl/media/konf25lat/program_konferencji.pdf