18 maja 2020

Rekrutacja do II edycji projektu – Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Politechnika Łódzka wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Stowarzyszeniem I love math realizuje ogólnopolski projekt grantowy pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (CMI), współfinansowany ze środków EFRR w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Projekt skierowany jest do nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych i edukatorów, którzy poprowadzą koła informatyczne dla uczniów, w ramach, którego otrzymają między innymi grant oraz pakiet szkoleń na jednej z pięciu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Nabór do drugiej edycji projektu rozpoczął się 21 kwietnia 2020 r. i potrwa do 15 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje na stronie: www.cmi.edu.pl