18 września 2018

Publikacja „Temat: Europa”

Publikacja „Temat: Europa” to efekt konkursu na scenariusz lekcji europejskiej zorganizowanego w 2017 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z siecią informacyjną ekspertów Team Europe. Konkurs był objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i został zorganizowany z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich.


Autorami scenariuszy są nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych z dużych i mniejszych miejscowości oraz pracownicy bibliotek. W publikacji zaprezentowano 16 najwyżej ocenionych i najciekawszych scenariuszy wraz z materiałami do wykorzystania podczas zajęć.

Poruszane obszary tematyczne to np.: Geneza integracji europejskiej, Wartości europejskie, Kulturalna Europa, Przyszłość Europy.

Publikacja wersji elektronicznej scenariuszy znajduje się na stronie internetowej: publications.europa.eu