28 marca 2018

Projekt Ocena kondycji psychicznej

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje projekt pod hasłem Miej to z głowy. Projekt jest częścią Narodowego Programu Zdrowia na lata 2014-2020 i jest skierowany do grup zawodowych, które – zdaniem Ministerstwa Zdrowia – należą do najbardziej narażonych na stres i wypalenie zawodowe.

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie dokonania samodiagnozy kondycji psychicznej poprzez wypełnienie autotestu znajdującego się na stronie www.zdrowiepsychiczne.org, a także skorzystania z porad ekspertów, artykułów dotyczących zdrowia psychicznego lub bazy danych ośrodków, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc w przypadku kryzysu.