7 października 2019

Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

TAURON  Dystrybucja S.A. realizuje program edukacyjny i prowadzi platformę multimedialną „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”.

Celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych.

Realizator programu sukcesywnie pracuje nad wzbogaceniem materiałów edukacyjnych dostępnych bezpłatnie dla nauczycieli. W tym roku opracowano dwa nowe scenariusze lekcji i przygotowano 5 nowych filmów dla uczniów klas 7-8.

Udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Realizację zajęć można potwierdzić wysyłając formularz i dodając szkołę do mapy placówek uczestniczących w programie „Bezpieczniki TAURONA”

Więcej informacji na stronie programu https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/

Kontakt do organizatora:

e-mail: edukacja.bezpieczniki@tauron.pl

Koordynator programu:

e-mail: beata.boryczko@tauron-dystrybucja.pl