23 września 2019

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami

Instytut Pracy i Edukacji uruchomił Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami na terenie Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich i Toszka. Ośrodek zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej i  psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwami oraz osobom im najbliższym, a także wsparciem finansowym w zakresie:

– dofinansowania do zakupu żywności,

– pokrycia kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,

– pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych oraz lekarstw,

– pokrycia kosztów związanych z kształceniem zawodowym,

– dofinansowania do żłobków oraz do wyprawki szkolnej,

– organizowania i finansowania mediacji oraz pomocy tłumacza migowego.

Więcej informacji na stronie https://www.osrodekpomocygliwice.com