24 grudnia 2019

Ósma edycja Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności Uczniów PISA (Programme for International Student Assessment).

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji ósmej edycji Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment- PISA). Program sprawdza, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia.

Badaniem objęci są 15 letni uczniowie z różnych krajów świata. Szkoły i uczniowie, którzy mogą wziąć udział w badaniu są losowani zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

Badanie PISA jest badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziału uczniów wymagana jest zgoda rodziców). Wyniki badania PISA są opracowywane w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów.

Badanie PISA jest realizowane od 2000 roku co trzy lata. W ostatniej edycji PISA 2018 wzięło udział 79 krajów i regionów z całego świata.

W pierwszym, pilotażowym etapie badania, które realizowane będzie w okresie 16 marca-3 kwietnia 2020 roku udział weźmie 50 wylosowanych szkół ponadpodstawowych z województw: lubuskiego, łódzkiego i śląskiego.

Szczegółowe informacje na temat badania PISA można znaleźć na stronie: www.pisa.ibe.edu.pl.