25 września 2019

„Nowoczesny nauczyciel matematyki”- innowacyjny kurs e-learningowy dla nauczycieli matematyki

„Nowoczesny nauczyciel matematyki”- innowacyjny kurs e-learningowy dla nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszłych nauczycieli, zdobywający uprawnienia do nauczania tego przedmiotu. Projekt jest realizowany na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie:

https://wmp.uksw.edu.pl/node/526

Załączniki

Info rekrutacja_rektor
Data: 2019-09-25, rozmiar: 626 KB