5 lipca 2018

Nowe e-materiały – konsultacje społeczne

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje o możliwości udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii.


Więcej informacji na stronach: www.ore.edu.pl oraz www.epodreczniki.pl