10 października 2018

Nauczanie języka niemieckiego i przedmiotu w klasach dwujęzycznych

Informacja o seminarium doskonalącym z elementami językowymi dla nauczycieli języka niemieckiego uczących w oddziałach dwujęzycznych oraz dla nauczycieli przedmiotów planujących uczyć w oddziałach dwujęzycznych z językiem niemieckim.


Szczegółowe informacje pod adresem: www.goethe.de