20 marca 2020

Materiały dydaktyczne o Osobie Jana Pawła II online – do zdalnej nauki z uczniami

Katecheci, Poloniści, Pedagodzy, Wychowawcy! W związku z zaistniałą sytuacją,  Instytut Dialogu  Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował propozycje dla nauczycieli do zdalnej nauki z uczniami. Instytut udostępnił online materiały dydaktyczne z okazji 100.rocznicy urodzin Karola Wojtyły oraz ogłoszenia roku 2020 – rokiem Jana Pawła II. Materiały w postaci filmów, nagrań, wywiadów, katechez, spacerów wirtualnych, wystaw oraz  materiałów dla najmłodszych umieszczane będą na stronie www.idmjp2.pl ;FB Instytutu https://www.facebook.com/IDMJP2/  ;FB projektu „Oblicza Dialogu” (https://www.facebook.com/ObliczaDialogu/  Udostępnione materiały są bezpłatnie.