4 kwietnia 2020

Materiały do wykorzystania w zdalnym nauczaniu – Edukujemy Artystycznie – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” dla edukacji

Szanowni Państwo!
Drodzy nauczyciele, rodzice i uczniowie!

Nowa wirtualna rzeczywistość, która zdominowała nasz system oświaty, jestwyzwaniem dla nas wszystkich. Proces nauczania, odbywający się przy pomocy mediów elektronicznych, wyzwala nowe potrzeby i odsłania niewykorzystywane dotąd możliwości korzystania z zasobów.  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny  wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i na ogólnodostępnym kanale You Tube udostępnia Państwu materiały, które bez wątpienia ubogacą Wasze lekcje, przekażą w ciekawy sposób wiedzę i przyczynią się do rozwoju wrażliwości na piękno naszej polskiej kultury narodowej.

Zbigniew Cierniak – Dyrektor Zespołu „Śląsk oraz Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty wspólnie zachęcają Państwa do korzystania z bogatej oferty programowej Zespołu „Śląsk”, w której znajdziecie Państwo koncerty, programy edukacyjne oraz lekcje dotyczące nauki tańca, śpiewu, wiedzy o kulturze,strojach oraz postaciach związanych z Zespołem „Śląsk”.

Jeżeli macie Państwo indywidualne potrzeby edukacyjne, to zapraszamy dobezpośredniego kontaktu z nami. Opracujemy i przygotujemy interesujące Waszagadnienia z dziedziny muzyki, śpiewu i tańca.   Zapraszamy na  http://www.zespolslask.pl/, gdzie w zakładce Edukujemy Artystycznie znajdziecie Państwo wszystkie materiały.