16 maja 2017

Kurs dla nauczycieli w ramach projektu unijnego MARINE MAMMALS

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry  w Helu zapraszają Państwa – nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na bezpłatny  2-dniowy kurs szkoleniowy w zakresie biologii i ekologii ssaków morskich „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. Kurs organizowany jest w ramach projektu „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS”, programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020.

Zgłoszenia przyjmowane są  do 31 lipca. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem kursu jest wsparcie Państwa w inspirowaniu młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie nauk ścisłych przyrodniczych – biologii morza. Dzięki kursowi  nabędą Państwo unikalną wiedzę o biologii i ekologii ssaków morskich oraz przetestują pakiety edukacyjne, stworzone przez zespół międzynarodowych ekspertów. Będą Państwo mieli okazję wziąć udział zarówno w zajęciach teoretycznych jak też praktycznych w połączeniu z wyjściem w teren.

Wszelkie niezbędne informacje o kursie dostępne są na stronach Fundacji oraz Stacji Morskiej w Helu.

Strona www Fundacji

Strona www Stacji Morskiej w Helu: