26 czerwca 2019

KONTYNUACJA NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIGRUJĄCEJ LUB CZASOWO PRZEBYWAJĄCEJ ZA GRANICĄ

KONTYNUACJA NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIGRUJĄCEJ LUB CZASOWO PRZEBYWAJĄCEJ ZA GRANICĄ

Załącznik nr 1