26 lutego 2018

Konsultacje na temat e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów kształcenia ogólnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje o możliwości udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii oraz 6 przedmiotów artystycznych, tj. historii sztuki, historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o kulturze, muzyki i plastyki. Konsultacje zostały przedłużone do 15 marca 2018 r.


Więcej informacji:
www.ore.edu.pl
www.epodreczniki.pl