29 listopada 2017

Konkurs „Nauczyciel – Innowator”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości do konkursu pt: Nauczyciel – Innowator”.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Katowicach
na adres: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

do dnia 22 grudnia 2017 r.

 

Komisja konkursowa, powołana przez Śląskiego Kuratora Oświaty wyłania spośród wszystkich uczestników konkursu jednego laureata. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 29 grudnia 2017 r.
Osoba kontaktowa w sprawach konkursu z ramienia Kuratorium Oświaty w Katowicach:
starszy wizytator Andrzej Jerzy Mróz
e-mail: amroz@kuratorium.katowice.pl

tel. (32) 606-30-19
Wyniki konkursu na stronie MEN:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nauczyciel-innowator-nagrodzeni-w-konkursie-men.html


Więcej informacji:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4