6 sierpnia 2019

Konferencje ORE dla dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcone wdrażaniu nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych – zmiana godziny rozpoczęcia i harmonogram – nowe informacje

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje w poszczególnych województwach cykl konferencji dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli poświęconych wdrażaniu nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych.


Konferencje zostały zaplanowane dla ok. 100 osób w każdym województwie (dyrektorów szkół oraz nauczycieli: przede wszystkim języka polskiego, matematyki, historii, biologii i chemii). Program konferencji rozpoczynających się o godz. 11.00 i trwających ok. 4 godzin został podzielony na dwie części. W części ogólnej (1,5 godziny) zostaną przedstawione założenia nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Następnie, w trakcie warsztatów (1,5 godziny), w zespołach przedmiotowych (język polski, matematyka, historia, biologia/chemia) doskonalone będą umiejętności z poszczególnych przedmiotów niezbędne w szkolnej dydaktyce.

Konferencja w Katowicach odbędzie się 22 sierpnia 2019 roku o godzinie 11:00

Miejsce: Novotel Katowice Centrum, aleja Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice

Na konferencję należy się zgłaszać poprzez stronę ORE: szkolenia.ore.edu.pl

Termin zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w ORE u Pana Waldemara Krawca tel. 22 345 37 48 (adres e-mailowy: waldemar.krawiec@ore.edu.pl )

  1. link pod, którym znajdują się informacje o konferencjach regionalnych: www.ore.edu.pl
  2. link do rejestracji uczestników: szkolenia.ore.edu.pl – rejestracja
  3. Harmonogram konferencji