22 lutego 2018

Konferencja „Interdyscyplinarne kształcenie w przedmiotach przyrodniczych i ścisłych”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi zaprasza nauczycieli na konferencje dydaktyczną pt:”Interdyscyplinarne kształcenie w przedmiotach przyrodniczych i ścisłych”.


Więcej informacji:
Zaproszenie na konferencję
Program konferencji