24 czerwca 2017

Kompetencje cyfrowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu, w Austrii ogłasza nabór nauczycieli na warsztaty poświęcone kompetencjom cyfrowym w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Więcej informacji:
www.ore.edu.pl – warsztaty w Grazu