18 maja 2020

Kampania informacyjna dla dzieci i młodzieży – zagrożenia związane z koronawirusem SARS-Cov-2

Zespół Instytutu Matki i Dziecka, we współpracy z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka, siecią badawczą HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) oraz siecią badawczą COSI (Childooh Obesity Survaillance Initiative), przygotowuje kampanię informacyjną dla dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-Cov-2. Kampania była poprzedzona sondażem diagnostycznym prowadzonym drogą ankiety online wśród dzieci i młodzież w wieku 11-18 lat.

Materiały, które powstają w wyniku kampanii są systematycznie zamieszczane pod następującym linkiem:  http://imid.med.pl/pl/aktualnosci/zostan-w-domu