3 lutego 2020

IX edycja konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. Centrum wspiera i dofinansowuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Konkurs adresowany jest do szkół, uczelni  i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat. Informacje dotyczące konkursu dostępne  są na stronie: www.cprdip.pl


Wnioski można składać do 6 marca 2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 295 00 44,  e-mail: smigielski@cprdip.pl