31 stycznia 2020

IV Tydzień Języka Ojczystego

Katowicki Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, a także wszystkich miłośników polszczyzny do udziału w IV Tygodniu Języka Ojczystego. Temat przewodni tegorocznych spotkań z polszczyzną stanowi SŁOWO.


W programie znajdują się między innymi prelekcje dotyczące pochodzenia wyrazów, ich zmian znaczeniowych, funkcjonowania słowa w literaturze. Organizatorzy przygotowali także warsztaty językowe, gry edukacyjne, wycieczki po gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie: www.ciniba.edu.pl

Zgłoszenia należy nadsyłać do 13 lutego 2020 r. na adres: warsztaty@ciniba.edu.pl – liczba miejsc ograniczona.