18 sierpnia 2017

Grant na projekt badawczy

Grant na projekt badawczy dla nauczycieli języka angielskiego szkół średnich z wykorzystaniem testów TOEFL.

Organizacja Educational Testing Service www.ets.org (ETS) – światowy lider  w dziedzinie oceny kompetencji językowych oraz badań edukacyjnych, twórca takich standaryzowanych testów językowych, jak TOEFL www.ets.org i TOEIC www.ets.org ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu badawczego  dla nauczycieli praktyków (pracujących w szkołach średnich i wyższych oraz na kursach językowych dla dorosłych) z wykorzystaniem testów TOEFL IBT lub TOEFL ITP.

Wysokość każdego przyznanego grantu wynosi do 10 tysięcy dolarów amerykańskich.

Testy, których koszt pokryje ETS, muszą zostać przeprowadzone przynajmniej dwa razy w ciągu projektu (na jego początku i na końcu) w celu sprawdzenia postępów uczniów.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.ets.org. Ostateczny termin przesyłania kompletnych aplikacji do ETS to 30 września 2017 r.

Program grantowy dla nauczycieli angielskiego
ETS Researcher Practitioner Grant