17 września 2020

„Ekonomia na co dzień”- program Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości dla uczniów szkół podstawowych

Program z zakresu edukacji finansowej, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa oraz doradztwa zawodowego skierowany do uczniów w wieku 12-15 lat w szkołach podstawowych. Program ma za zadanie rozwijać kreatywność, przedsiębiorczość, kompetencje matematyczne. Realizowany przy wsparciu specjalistów i wolontariuszy. Uczestnicy otrzymają bezpłatny pakiet dydaktyczny materiałów dla ucznia i nauczyciela, dostęp do platformy edukacyjnej, możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych dla nauczycieli przygotowujących do realizacji programu, możliwość stałych konsultacji metodycznych i merytorycznych z koordynatorem programu. Zwieńczeniem pracy uczniów będzie możliwość udziału w „Ogólnopolskim Forum Ekonomicznym Młodych”.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl