17 listopada 2017

Cykl szkoleń „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowują kolejną edycję szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Nowy cykl szkoleń, zatytułowany „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”, będzie trwał przez dwa lata i zakończy się w roku szkolnym 2018/2019. Szkolenia obejmą cztery tematy dotyczące historii Polski w latach 1768–1923:

  1. Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877,
  2. Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908–1918,
  3. Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej. Kształtowanie się granic państwa (granica wschodnia),
  4. Od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji marcowej. Kształtowanie się granic państwa (granica zachodnia).

Wzorem poprzedniej edycji szkolenia będą składały się z wykładów, warsztatów metodycznych oraz części multimedialnej. Po zakończeniu cyklu seminariów uczestnicy otrzymają certyfikaty IPN i MEN.

 

Więcej informacji o szkoleniach można znaleźć na stronie http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/szkolenia-dla-nauczycie/zmagania-o-niepodleglos.  Wkrótce na stronie pojawi się lista koordynatorów w oddziałach i delegaturach IPN, a także harmonogram szkoleń w całej Polsce.

Program