26 czerwca 2019

CKU w Bytomiu w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój – na lata 2014 – 2020 zaprasza na „Szkolenia dla doradców edukacyjno – zawodowych na obszarze makroregionu III”

CKU w Bytomiu w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój – na lata 2014 – 2020 zaprasza na „Szkolenia dla doradców edukacyjno – zawodowych na obszarze makroregionu III”

Załączniki:
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2