20 marca 2019

BiblioLAB Zabrze – lokalny zjazd bibliotekarzy

BiblioLAB to propozycja innowacyjnej, aktywnej formy spotkania bibliotekarzy organizowanej przez Stowarzyszenie LABiB oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Pilotażowa edycja wydarzenia miała miejsce 28 września 2017 r. w Lublinie. Śląski BiblioLAB odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. w wyjątkowej i niezwykle inspirującej przestrzeni zrewitalizowanej Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu (przy ul. Wolności 408), która kiedyś służyła górnikom, a wiosną 2019 roku ugości bibliotekarzy bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych.

Podczas wykładów, warsztatów i dwóch sesji prezentacji dobrych praktyk, skoncentrowanych wokół tematów nowych technologii, literatury dziecięcej i pracy z dziećmi oraz promocji bibliotek, bibliotekarze będą mogli odkryć pokłady innowacyjności, drzemiące w realizowanych przez nich na co dzień działaniach. Będzie to też świetna okazja do wymiany wzajemnych doświadczeń oraz zainspirowania się do podejmowania kolejnych wyzwań. Szczegółowy program BiblioLABu można znaleźć pod tym linkiem: bit.ly – program.
Zgłoszenia uczestników do 27 marca 2019 r. Każdy zgłaszający się wybiera 2 sesje prezentacji dobrych praktyk, w których chce wziąć udział oraz jeden warsztat O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy na BiblioLAB dostępny jest się pod tym linkiem: bit.ly – formularz.
Wydarzenie jest bezpłatne. Informację o zakwalifikowaniu się uczestnicy otrzymają do 4 kwietnia 2019 r.


Harmonogram