27 lipca 2017

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli w Grazu

Nabór na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli, dotyczące rozwijania świadomości językowej w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym.

Warsztaty skierowane są do:

•    nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-13 lat
•    trenerów i dyrektorów szkół
•    osób odpowiedzialnych za tworzenie programów edukacyjnych dla imigrantów
•    nauczycieli języków obcych pełniących rolę mentora nauczycieli  przedmiotowych

Wymagana jest znajomość języka angielskiego bądź francuskiego.%Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów, refundacji kosztów uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne w załącznikach – w językach angielskim i francuskim na stronie ORE www.ore.edu.pl – Warsztaty w Grazu

Termin zgłoszenia uczestnictwa do punktu kontaktowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji na adres mailowy: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl upływa 28 sierpnia  2017. Spośród osób, które złożą swoja aplikację, zostanie wybrana jedna, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECJN.