24 października 2018

Awans zawodowy- prezentacja MEN

Prezentacja dot. wdrażania znowelizowanych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego